DBU Jylland sløjfer playoff og sætter skæringsdato for sine turneringer

DBU Jylland 6788

Mandag fremlagde Mette Frederiksen sine planer om et længere lockdown af Danmark, og derfor måtte den danske fodbold igen udskydes – denne gang til 13. april.

Det betyder altså et endnu mere komprimeret fodboldprogram, og tirsdag har DBU Jylland så præsenteret sine planer for sine turneringer afhængigt af, hvornår man igen kan spille fodbold.

Ét ligger dog fast, og det er, at de jyske playoff-kampe om op- og nedrykning sløjfes, ligesom man spiller til 28. juni. I Plan C fremgår det også, at oprykning i sidste ende kan baseres på resultater fra efterårssæsonen.

Plan A: Kan turneringen genoptages mellem 13. og 19. april, så gennemføres turneringerne som planlagt, hvor udsatte runder placeres på bestemte datoer under hensyn til dommerpåsætningen. Kampene ‘låses’ fast, og kan kun ændres klubberne imellem. Klubber har mulighed for at annullere kampe uden at få point eller bøde.

Plan B: Kan turneringen genoptages mellem 20. april og 17. maj, så ændres formatet til, at man kun spiller de kampe, der hører til anden turneringsrunde. Dvs. at rækker med 8 hold spiller syv kampe, mens rækker med seks otte spillere fem kampe.

Plan C: Kan turneringerne ikke genoptages senest den 17. maj, så annulleres turneringerne. Hvis lockdownen ophæves efterfølgende kan der være mulighed for alternative turneringsformer, men det afhænger af, hvor tidligt det sker i perioden. DBU Jylland kigger også på mulighederne for at lave et særligt ‘indspil’ til DBU-rækkerrne for herrer og kvinder. Hvis ikke, så bliver oprykninger afgjort af efterårets resultater.

På sin hjemmeside skriver DBU Jylland, at man har mulighed for at træffe andre beslutninger end de anførte scenarier, ligesom de beslutninger som træffes i rækker, der administreres af Divisionsforeningen og DBU, som Danmarksserien, kan få indflydelse på de jyske turneringer.

– Det skal naturligvis understreges, at planerne kun er arbejdsskitser, som hele tiden kan justeres, når sundhedssituationen ser anderledes ud end nu, siger Ole Frandsen, turneringschef hos DBU Jylland.

[TheChamp-FB-Comments language="da_DK"]